เจ้าหน้าที่การตลาด

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ในระดับดีมาก
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office Word/Excel ระดับดี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินจูงใจในการทำงาน 1 เดือน (จ่ายทุกสิ้นปี)

Apply now! Get in touch with our team!

hrd@teckbeehang.com

Teck Bee Hang Co., Ltd.

Address: 157 Niphat Uthit 2 Road, Hatyai, Songkhla 90110, Thailand.
Telephone: +(66) 7435 5307-9, +(66) 7423 5200-5
Fax: +(66) 7423 4729, +(66) 7423 1308
Office Hours: 8:30 – 17:30 (Mon-Fri)
Sales and Marketing: sales@teckbeehang.com
Human Resources: hrd@teckbeehang.com