เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีมากกว่า 3 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร CPD การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านภาษีอากร ภาษีตามประมวลรัษฎากร และภาษีท้องถิ่น

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสประจำปีและโบนัสตามผลงาน
 • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางกรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา

Apply now! Get in touch with our team!

hrd@teckbeehang.com

Teck Bee Hang Co., Ltd.

Address: 157 Niphat Uthit 2 Road, Hatyai, Songkhla 90110, Thailand.
Telephone: +(66) 7435 5307-9, +(66) 7423 5200-5
Fax: +(66) 7423 4729, +(66) 7423 1308
Office Hours: 8:30 – 17:30 (Mon-Fri)
Sales and Marketing: sales@teckbeehang.com
Human Resources: hrd@teckbeehang.com