วิศวกร

สาขา ทุ่งสง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
 • จบปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโรงงาน, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรม , การผลิตและการซ่อมบำรุง , การบริหารจัดการด้านโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ในระดับดี
 • มีการวางแผน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจที่ดีและทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • บ้านพักพนักงาน

Apply now! Get in touch with our team!

hrd@teckbeehang.com

Teck Bee Hang Co., Ltd.

Address: 157 Niphat Uthit 2 Road, Hatyai, Songkhla 90110, Thailand.
Telephone: +(66) 7435 5307-9, +(66) 7423 5200-5
Fax: +(66) 7423 4729, +(66) 7423 1308
Office Hours: 8:30 – 17:30 (Mon-Fri)
Sales and Marketing: sales@teckbeehang.com
Human Resources: hrd@teckbeehang.com