Forest Stewardship Council

‘บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด’ สาขานราธิวาสและสำนักงานใหญ่ ร่วมกับกองการยางแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการสวนยางตามแนวทางการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน

วันที่ : 6 ธันวาคม 2565

          บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขานราธิวาสและสำนักงานใหญ่ ร่วมกับ กองการยางแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการสวนยางตามแนวทางการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางบ้านโคกเคียน  นราธิวาส เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

          นายลี ซือหยาง รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสวนยางตามแนวทางการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน โดยทางกองการยางนราธิวาส ได้ให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์บ้านโคกเคียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

          โครงการในครั้งนี้ จะสอนการกรีดยางที่ถูกต้อง และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย ทำให้คนที่เข้าร่วมได้รับความรู้กันถ้วนหน้า